ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ

ΝΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΜΕ ΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΧΑΡΤΑ

 

Η 20η Φεβρουαρίου τιμάται από το 2009, ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Η σχετική απόφαση ελήφθη από την ΓΣ του ΟΗΕ στις 26 Νοεμβρίου 2007, αλλά και η εφαρμογή της άρχισε δύο χρόνια μετά, μέσα στην καρδιά της παγκόσμιας οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Κεντρικός στόχος της ημέρας αυτής είναι η παγκόσμια κινητοποίηση για την καταπολέμηση της φτώχιας, της ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Προβλήματα που δεν είναι μόνο «προνόμιο» των φτωχών χωρών, αλλά και των λεγόμενων αναπτυγμένων, όπως οι ΗΠΑ και οι χώρες της ΕΕ.

Ως ΠΑΔΟΠ, με την ευκαιρία της ημέρας αυτής, διακηρύσσουμε ότι δεν είναι φτωχός ο σημερινός κόσμος, αφού ο παραγόμενος πλούτος παγκοσμίως αρκεί για να εξασφαλίσει την οικονομική ευημερία σε όλους τους λαούς και τους ανθρώπους του πλανήτη μας. Το πρόβλημα, όμως, είναι ότι η σημερινή παγκόσμια τάξη είναι άδικη και άνιση. Γι’ αυτό και τα κάθε λογής κινήματα διεκδικούμε την γενναία ανακατανομή του παγκόσμιου πλούτου, τόσο ανάμεσα στις χώρες και περιφέρειες όσο και εντός των χωρών. Επίσης διεκδικούμε μια άλλη παγκοσμιοποίηση αντί να καταριόμαστε την σημερινή, η οποία έχει αντικειμενικά χαρακτηριστικά.

Στην κατεύθυνση αυτή, τα κοινωνικά κινήματα έχουμε προτείνει την εκπόνηση και καθιέρωση μιας Παγκόσμιας Κοινωνικής Χάρτας. Ιδέα που έχει κατατεθεί από το 2005, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης Κορυφής του ΟΗΕ για την Κοινωνική Ανάπτυξη.

Για την Ελλάδα, προτεραιότητα σήμερα έχει η έξοδος από την πολύχρονη κρίση που πρέπει να συνοδευτεί από ένα πρόγραμμα μετρήσιμης δίκαιης ανάπτυξης. Αυτή πρέπει να βασιστεί στην αποκατάσταση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, με πρώτο στόχο τις συλλογικές συμβάσεις και την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία ευτυχώς, σημειώνει πτώση από το προ τριετίας 27%, στο 20% σήμερα.

Τέλος, μία πολιτική κοινωνικής συνοχής στην Ελλάδα και την Ευρώπη απαιτεί την συνεπή καταπολέμηση του ρατσισμού και των κάθε λογής διακρίσεων.

 

20 Φεβρουαρίου 2018

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΔΟΠ