Συμμετοχή του ΠΑΔΟΠ στο λαϊκό δρόμο Γρ. Λαμπράκης

Συμμετοχή του ΠΑΔΟΠ στο λαϊκό δρόμο Γρ. Λαμπράκης

 

Το ΠΑΔΟΠ δηλώνει συμμετοχή στον λαϊκό δρόμο Γρηγόρης Λαμπράκης του Δήμου Ζωγράφου με το μέλος του Γρ. Τσιγάρα

Π. Τριγάζης