ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει και στην παγκοσμιοποίηση μεγάλων προβλημάτων της ανθρωπότητας, με πρώτο ανάμεσά τους – στις σημερινές συνθήκες – την προστασία του περιβάλλοντος, που συνδέεται τόσο με την υπόθεση της ειρήνης, όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Τρείς προτάσεις:

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου), το ΠΑΔΟΠ καταθέτει τις ακόλουθες τρεις προτάσεις προς την κυβέρνηση της Ελλάδας :

1.Πέραν των εθνικών στόχων, η κυβέρνηση καλείται να εργαστεί τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος, στο επίπεδο των Βαλκανίων μέσω της διεκδίκησης Βαλκανικής Οικολογικής Χάρτας, όσο και στο επίπεδο της Μεσογείου μέσω της ενίσχυσης του Mediterranean Action Plan των Ηνωμένων Εθνών. Οι ισχυρότατες αλληλεξαρτήσεις στις περιοχές αυτές αφορούν και το Περιβάλλον.

 

2. Στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης, που έχει εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, προτείνουμε την συμπερίληψη νέου άρθρου που να λέει ότι «πουθενά στην ελληνική επικράτεια δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση πυρηνικών εργοστασίων ούτε πυρηνικών όπλων. Απαγορεύεται ο ελλιμενισμός σε ελληνικά λιμάνια πολεμικών πλοίων, που μεταφέρουν πυρηνικά όπλα ή κινούνται με πυρηνική ενέργεια».

3. Στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών, η Ελλάδα οφείλει να υποστηρίξει την ενίσχυση και αναβάθμιση του UNEP (UN Environment Program), στην προοπτική μετεξέλιξής του σε Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος ( World Environment Organisation).

Υπενθυμίζουμε ότι την πρόταση αυτή είχε υποστηρίξει και στο Ευρωκοινοβούλιο ο αείμνηστος Μιχάλης Παπαγιαννάκης.

31 Μαΐου 2017

Η Επιτροπή Τύπου