ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΜΕΙΩΣΗΣ

ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

 

Σε μια περίοδο βαθιάς διεθνούς οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, οι παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα επίπεδα του ψυχρού πολέμου, αφαιρώντας πόρους ζωτικής σημασίας από τους λαούς και τις κοινωνίες.

Αποτελεί πρόκληση το γεγονός ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία του 2015, η ανθρωπότητα θυσιάζει στον βωμό των στρατιωτικών δαπανών κατά μέσο όρο, περίπου 5 δισ δολάρια ημερησίως.

 

 

Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη οφείλεται στο γεγονός ότι παραμένει κυρίαρχο το δόγμα της επίλυσης των διεθνών προβλημάτων με στρατωτικά μέσα κόντρα στην Χάρτα του ΟΗΕ και αποφάσεις υπέρ της αποστρατιωτικοποίησης της διεθνούς ζωής, του πυρηνικού και συμβατικού αφοπλισμού.

Η αύξηση της ζήτησης για νέα όλο και πιο σύγχρονα όπλα τροφοδοτεί ένα εξαιρετικά κερδοφόρο διεθνές εμπόριο, στο οποίο πρωταγωνιστούν ως εξαγωγείς οι μεγάλες δυνάμεις, ιδιαίτερα οι χώρες που είναι μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Μέσω του εμπορίου αυτού γιγαντώνεται το στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα σε ορισμένες χώρες, ενώ κυβερνήσεις πολλών χωρών εμπλέκονται σε πρακτικές αδιαφάνειας και διαφθοράς, με καταστροφικές συνέπειες για την δημοκρατία και τους θεσμούς της.

Ο ελληνικός λαός, που ζει με οδυνηρό τρόπο την κρίση και την υπερχρέωση του κράτους, έχει πλήρη επίγνωση ότι στις υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες των τελευταίων δεκαετιών οφείλεται μεγάλο μέρος του δημόσιου χρέους της χώρας μας. Με το δεδομένο αυτό, εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην απόφαση του ΝΑΤΟ για την αύξηση του στρατιωτικού προϋπολογισμού των χωρών-μελών, στο 2% του ΑΕΠ. Απόφαση, που δεν υπηρετεί το όραμα μιας ειρηνικής Ευρώπης.

Επιθυμώντας να συμβάλουμε στην υπόθεση της διεθνούς ειρήνης και της πολυδιάστατης ασφάλειας, που είναι οικονομική, κοινωνική, οικολογική και ανθρώπινη, τα υπογράφοντα άτομα και οργανώσεις δηλώνουμε την πλήρη υποστήριξή μας στην Παγκόσμια Εκστρατεία για τις Στρατιωτικές Δαπάνες και την δραστική μείωσή τους, τασσόμενοι κατά του μιλιταρισμού και υπέρ της επιβολής αυστηρού διεθνούς ελέγχου στο εμπόριο των όπλων.

Υπογραφές

(Ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, φορέας, υπογραφή )