ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (5 Ιουνίου)

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΔΟΠ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (5 Ιουνίου)

 

Αθήνα, 3 Ιουνίου 2016

Η οικονομική παγκοσμιοποίηση έχει οδηγήσει και στην παγκοσμιοποίηση μεγάλων προβλημάτων της ανθρωπότητας, με πρώτο ανάμεσά τους – στις σημερινές συνθήκες – την προστασία του περιβάλλοντος, που συνδέεται τόσο με την υπόθεση της ειρήνης, όσο και της κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Με την ευκαιρία της φετινής Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, πρέπει να επισημανθεί ότι η καταστροφική κλιματική αλλαγή που απειλεί την ίδια την ζωή στη γη, οφείλεται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, που παράγει το σημερινό κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο, το οποίο εντείνει και διευρύνει τις ανισότητες στον κόσμο.

 

Να επισημανθεί, επίσης, μια που στο διεθνές προσκήνιο βρίσκεται το προσφυγικό-μεταναστευτικό ότι οι οικολογικοί πρόσφυγες λόγω φυσικών καταστροφών, ξηρασιών, τυφώνων και της ανόδου της στάθμης των θαλασσών από το λιώσιμο των παγετώνων, προβλέπεται να υπερβούν κατά πολύ τους πρόσφυγες των πολέμων και τυραννικών καθεστώτων.

Επιπλέον, μεγάλες καταστροφές στο περιβάλλον σε εθνικό και διεθνές επίπεδο έχουν προκληθεί από στρατιωτικές δραστηριότητες, όπως οι πυρηνικές δοκιμές, των οποίων η πλήρης απαγόρευση έχει αποφασιστεί από την παγκόσμια κοινότητα, αλλά η σχετική διεθνής συμφωνία (ComprehensiveNuclearTestBanTready – CTBT) δεν έχει τεθεί σε ισχύ, διότι εκκρεμεί η κύρωσή της από το Κογκρέσο των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι ο πρόεδρος Ομπάμα έχει ταχθεί υπέρ, η κύρωση της σημαντικότατης αυτής συμφωνίας είναι στα χέρια των ρεπουμπλικανών.

Ο αγώνας για την προστασία του περιβάλλοντος παγκοσμίως, απαιτεί την διεθνή συνεργασία μέσω και αντίστοιχων θεσμών και δεσμευτικών ρυθμίσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, ο χρησιμότατος οργανισμός UNEP (UNEnvironmentProgram), πρέπει να ενισχυθεί και αναβαθμιστεί στην προοπτική μετεξέλιξής του σε Παγκόσμιο Οργανισμό Περιβάλλοντος ( WorldEnvironmentOrganisation).

Σε ότι αφορά την Ελλάδα, πέραν των εθνικών στόχων, καλείται να εργαστεί τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος,   στο επίπεδο των Βαλκανίων μέσω της διεκδίκησης Βαλκανικής Οικολογικής Χάρτας, όσο και στο επίπεδο της Μεσογείου μέσω της ενίσχυσης του MediterraneanActionPlan των Ηνωμένων Εθνών. Οι ισχυρότατες αλληλεξαρτήσεις στις περιοχές αυτές αφορούν και το Περιβάλλον με πολλούς τρόπους.

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΥΠΟΥ